Giá xăng máy bay hôm nay mới nhất trên thị trường

Cập nhật bảng giá xăng máy bay hôm nay mới nhất trên thị trường. Thông tin ghi nhận từ tin tức thị trường giá xăng dầu trong nước hôm nay. Xăng may báy gần đây có phần tăng nhẹ.

Giá xăng máy bay hôm nay

Xăng máy bay là nhiên liệu có chỉ số ốctan cao, được sử dụng cho các máy bay hoặc dùng cho ô tô đua. Xăng máy bay (Aviation Gasoline – viết tắt là Avgas) để phân biệt với xăng Mogas (viết tắt của Motor gasoline) là các loại xăng sử dụng hàng ngày cho ô tô, xe máy. Xăng máy bay chỉ được sử dụng trong các máy bay có sử dụng động cơ đốt trong, khác với nhiên liệu dùng cho các máy bay phản lực và các động cơ tuốc bin sử dụng  dầu hỏa làm nhiên liệu.

Giá xăng máy bay hôm nay mới nhất trên thị trường
Giá xăng máy bay hôm nay mới nhất trên thị trường
# NT020025 
NT020025 XĂNG MÁY BAY (1L)
NT020025 XĂNG MÁY BAY (1L)
Giá : 87,890 VNĐ
# NT020020 
NT020020 XĂNG MÁY BAY (2L)

NT020020 XĂNG MÁY BAY (2L)
Giá : 175,780 VNĐ

# NT020021 
NT020021 XĂNG MÁY BAY (5L)

NT020021 XĂNG MÁY BAY (5L)
Giá : 439,450 VNĐ

# OZ010002 
OZ010002 XĂNG XANH 15% (1L)
OZ010002 XĂNG XANH 15% (1L)
Giá : 169,200 VNĐ
# OZ010006 
OZ010006 XĂNG XANH 15% (2L)
OZ010006 XĂNG XANH 15% (2L)
Giá : 338,400 VNĐ
# OZ010007
OZ010007 XĂNG XANH 15% (5L)
OZ010007 XĂNG XANH 15% (5L)
Giá : 846,000 VNĐ
# OZ020001 
OZ020001 SYMTHETIC OIL (1L)
OZ020001 SYMTHETIC OIL (1L)
Giá : 336,050 VNĐ
# OZ020003 
OZ020003 SYMTHETIC OIL (2L)
OZ020003 SYMTHETIC OIL (2L)
Giá : 672,100 VNĐ
# OZ020004 
OZ020004 SYMTHETIC OIL (5L)

OZ020004 SYMTHETIC OIL (5L)
Giá : 1,680,250 VNĐ

Thông tin giá xăng máy bay luôn có nhiều biến động trên thị trường xăng dầu thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến bạn đọc khi có những chuyển biến mới nhất.