Khái niệm bảng giá chứng khoán trực tuyến sàn giao dịch HOSE

Tìm hiểu về thị trường chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) được thành lập vào tháng 7 năm 2000 do ủy ban chứng khoán Việt Nam và quản lý hệ thống chứng khoán của Việt Nam. Các chỉ số chứng khoán (phiên giao dịch, ngày giao dịch) được gọi là VN-Index.

Tên tiếng Anh của sở giao dịch này là Ho Chi Minh Stock Exchange, được biết đến với tên viết tắt là HOSE. Tên website của sở này lại là HSX (www.hsx.vn) (H – Ho Chi Minh, S – Stock, X – do có cách phát âm giống từ Ex nên được chọn làm từ viết tắt của Exchange)

Tại các sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước với vốn đầu tư điều lệ là một nghìn tỷ đồng. Hiện nay trên các sàn giao dịch đang có rất nhiều giao dịch chứng khoán rất đa dạng.

Phương thức giao dịch cổ phiếu hiện nay

Hình thức quy đổi cổ phiếu với mệnh giá được thống nhất là 10.000 đồng, mức đơn giá trái phiếu là 100.000 đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Giao dịch chia theo 3 đợt là 8h20 đến 10h30, một đợt giao dịch thỏa thuận từ 10h30 đến 11h; giao dịch trái phiếu là giao dịch thỏa thuận, từ 8h20 đến 11

  • Đợt 1: Từ 9h00 – 9h15 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO)
  • Đợt 2: Từ 9h15 – 11h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 1
  • Nghỉ giữa giờ từ 11h30 – 13h
  • Đợt 3: Từ 13h – 14h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 2
  • Đợt 4: Từ 14h30 – 14h45 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)

Giao dịch thỏa thuận: 9h – 11h30, 13h – 15h (Cổ phiếu + trái phiếu)

Bảng giá chứng khoán trực tuyến sàn giao dịch HOSE

Khái niệm bảng giá chứng khoán trực tuyến sàn giao dịch HOSE